Stichting

STICHTING DAGBESTEDING HET AMBACHT

Wij maken dingen mogelijk!

De Stichting Dagbesteding Het Ambacht ondersteunt in financiële zin het welzijn van de mensen die werken bij Dagbesteding Het Ambacht in Ruinerwold. Mensen die ondanks hun beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt, het verdienen om volwaardig mee te draaien in de samenleving en hun talenten te laten zien.

Ons doel als Stichting Dagbesteding Het Ambacht is om fondsen te werven zodat wij financieel bij kunnen dragen aan activiteiten en hulpmiddelen gericht op het welzijn van de cliënten die werken bij Dagbesteding Het Ambacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jaarlijks uitje, noodzakelijke voorzieningen als vervoersmiddelen, sport- en spelmateriaal en knutselactiviteiten. Ook festiviteiten mogelijk maken
die de sociale positie van de cliënten in de buurt bevorderen. Niet voor niets luidt ons motto: “wij maken dingen mogelijk!”.

Een specifieke taak van de stichting is om onder zoveel mogelijk mensen en partijen in Ruinerwold en omstreken (zowel inwoners als passanten) het besef te creëren dat er op een soepele en betrouwbare manier een schenking gedaan kan worden ten gunste van de deelnemers van dagbesteding VOF Het Ambacht Ruinerwold. Het is daarbij voor alle betrokkenen – zowel de deelnemers en diens naasten, als de sympathisanten – te allen tijde duidelijk hoe er wordt omgegaan met de schenking alsook de waarborging dat dit uitsluitend gebeurt met de cliënt als enige prioriteit.

Voor het jaar 2022 hebben we het concrete doel om twee projecten gefinancierd te krijgen. De eerste is de bouw van een stadsboerderij voor de deelnemers. Nadat dit is gelukt gaan we als stichting in overleg voor het tweede project.

Vriend worden van onze Stichting?

Bent u familie of mantelzorger van een van de cliënten van Dagbesteding Het Ambacht? Of voelt u zich op andere wijze betrokken? Dan nodigen wij u van harte uit om Vriend van onze Stichting te worden en een financiële bijdrage te leveren. De middelen worden in nauw overleg met de Cliëntenraad en de leiding van Het Ambacht besteed en jaarlijks verantwoorden wij vanzelfsprekend de in- en uitgaven.
Financiële bijdrage Hoe kunt u de Stichting in financiële zin ondersteunen? Dat is mogelijk door:

  • Een eenmalige gift
  • Donateur te worden voor een vast bedrag per jaar, kwartaal of maand
  • Schenking of nalatenschap

U kunt de Stichting machtigen door een bedrag af te laten schrijven van uw bankrekeningnummer.  We zijn blij en u erkentelijk voor iedere bijdrage. Ook namens de cliënten: bij voorbaat dank!

Meer weten?
Voor meer informatie over de Stichting kunt u een email sturen naar: stichting@hetambachtruinerwold.nl. Wij beantwoorden graag al uw vragen. Weet dat uw steun meer dan welkom is, en zeer gewaardeerd wordt!

Bestuur
Dhr. G.W. (Wim) Vreeman
Voorzitter
Dhr. M.K. (Michiel) van Eldik
Secretaris (+316 10314775)
Dhr. G.A. (Robin) Walvoort
Penningmeester

Onze volledige gegevens:

 

 

 Naam StichtingStichting Dagbesteding Het Ambacht
 Datum van oprichting 14 september 2021
 Postcode 7961 DD Ruinerwold
 Straatnaam Pieter Jochemswal 2
 E-mail stichting@hetambachtruinerwold.nl
 RSIN 863029000
 KvK nummer 83907548
 IBAN NL 03 RABO 0373 9822 40

 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Onze stichting fungeert als neutrale derde tussen twee partijen: (1) VOF Het Ambacht; en (2) diegenen wie een financiële bijdrage (donaties, schenkingen etc.) willen leveren aan de dagbestedingsactiviteiten van VOF Het Ambacht. De donaties en schenkingen bestemd voor deelnemers van VOF Het Ambacht worden gedaan aan de stichting, welke vervolgens  – onder de door ons bepaalde voorwaarden – gedoneerd worden aan VOF Het Ambacht. De stichting heeft uitsluitend ten doel het bieden van (financiële) ondersteuning aan de deelnemers van de dagbesteding van VOF Het Ambacht. Daarenboven is er geen winstoogmerk. Deze regels zijn expliciet opgenomen in de statuten van de stichting; onder artikel 3 ‘Doel’. Bestedingen omwille het maken van winst zullen dan ook niet onderdeel zijn van dit beleidsplan of toekomstige revisies.

De dagbesteding komt altijd zelf met een project / spaardoel. Wij zijn er enkel om deze goed te keuren. Hierbij is het belangrijk dat het duidelijk is dat de aanvraag in het belang van de deelnemers van de dagbesteding is. Als commerciële belangen beduidend meewegen wordt de aanvraag verworpen. Verder moet er een gangbare indicatie zijn dat VOF Het Ambacht dit niet zelf kan – of zou moeten – financieren. Wij zijn er als stichting voor de extra’s, niet de basiszorg. Tenslotte, wanneer de door ons geschonken of gefinancierde activa om welke reden dan ook geliquideerd worden, dient de VOF het bedrag te restitueren aan de stichting. De verwerking van iedere aanvraag wordt gedocumenteerd en gepubliceerd zodat het ten alle tijde duidelijk is voor sympathisanten waar de schenkingen naartoe gaan en waarom.

De doelstelling van twee projecten in het jaar 2022 wordt behaald door rekening te houden met verschillende partijen. We willen donateurs het gevoel geven dat wanneer ze doneren, betrokken worden bij het resultaat van hun schenking en de dagbesteding in het algemeen. We zamelen geld in op basis van concrete spaardoelen (bijvoorbeeld een dagje uit). Deze doelen communiceren wij via de website, sociale media, en de winkel. In samenwerking met VOF Het Ambacht ontwikkelen we een maandelijkse nieuwsbrief voor alle donateurs. In overeenstemming met de deelnemers en diens naasten publiceren we verhalen en gebeurtenissen binnen de dagbesteding. Bedrijven die doneren worden uitgelicht in de winkel, nieuwsbrief en op de website. Voor de families van deelnemers en de bedrijven organiseren we ook een jaarlijkse bijeenkomst in de vorm van een barbecue. Wij beheren als stichting ook de fooienpot in het complex van VOF Het Ambacht. Deze komt op de toonbank te staan met uitleg over de stichting en contactgegevens. Tenslotte promoten we onszelf als stichting ook met een stand bij de ingang van het VOF complex.

Beloningsbeleid
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed. Dit is in de statuten opgenomen onder artikel 7 “Bestuursbevoegdheid en vergoedingen”, lid 5.

Verslaglegging van de uitgeoefende activiteiten
Tot nu toe zijn we met name bezig geweest met het opzetten van de stichting en het uitdenken van de doelen en het beleidsplan. Nu dit grotendeels is afgerond houden wij ons de komende maanden bezig met het promoten van de stichting en haar doelen.

Financiële verantwoording
 Zodra de stichting schenkingen gaat ontvangen en deze doorsturen naar de dagbesteding van VOF Het Ambacht rapporteren we dat hier.

Scroll to top